עבור
מערכות הפעלה
0368-2162
0368-2158מבני נתונים
וגם
0368-2159מבנה מחשבים
וגם
0368-2161פרויקט תוכנה
 
פרטים על כל הקורסים הנ''ל