חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ט
עדכון אחרון:
 19.05.2019
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

ביו-חומרים
  Biomaterrials 
0581-5361-01
הנדסה/מדע והנדסת חומרים
א' 1900 - 1600 ד' 134 ולפסון הנדסה שיעור פרופ אליעז נעם
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 

אוניברסיטת ת