חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ט
עדכון אחרון:
 19.05.2019
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק ב
  International Genetically Engineered Machine Course b 
0555-4717-01
הנדסה/תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
ב' 1900 - 1600 א' שיעור פרופ טולר תמיר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק ב
  International Genetically Engineered Machine Course b 
0555-4717-02
הנדסה/תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
ב' 2000 - 1900 א' תרגיל ד"ר צפריר זהר
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 

אוניברסיטת ת