חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ט
עדכון אחרון:
 19.05.2019
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

מבוא להנדסה תוך תאית ו Igem
  Introduction to Gene Expression Modeling and Engineering, and Igem 
0555-4715-01
הנדסה/תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
ב' 2000 - 1700 ג' 206 הנדסה כתות ח שיעור פרופ טולר תמיר
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבוא להנדסה תוך תאית ו Igem
  Introduction to Gene Expression Modeling and Engineering, and Igem 
0555-4715-02
הנדסה/תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
ב' 1000 - 0900 ד' 206 הנדסה כתות ח תרגיל גב' בהירי אליצור שיר
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 

אוניברסיטת ת