חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ט
עדכון אחרון:
 19.05.2019
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית
  An Introduction to Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
0555-4570-01
הנדסה/תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
ב' 1500 - 1200 ב' 130 ולפסון הנדסה שיעור ד"ר בן אליעזר נועם
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית
  An Introduction to Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
0555-4570-02
הנדסה/תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
ב' 1600 - 1500 א' 118 ולפסון הנדסה תרגיל גב' ווילצינסקי אלה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 

אוניברסיטת ת