חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ט
עדכון אחרון:
 19.05.2019
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית
  Introduction to computational and systems genomics 
0555-4540-01
הנדסה/תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
א' 1900 - 1600 ג' 315 בנין רב תחומי שיעור פרופ טולר תמיר
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית
  Introduction to computational and systems genomics 
0555-4540-02
הנדסה/תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
א' 2000 - 1900 ג' 315 בנין רב תחומי תרגיל גב' בהירי אליצור שיר
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 

אוניברסיטת ת