חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ט
עדכון אחרון:
 19.05.2019
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

נושאים מתקדמים בדימות ועיבוד תמונות רפואיות 1
  Advanced Subjects in Medical Image Processing(1) 
0553-5556-01
הנדסה/תואר שני - הנדסה ביו-רפואית
א' 1900 - 1600 ג' 134 ולפסון הנדסה שיעור פרופ גרינשפן חיית
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 

אוניברסיטת ת