חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ט
עדכון אחרון:
 19.05.2019
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

שיטות אבחנה אופטיות ברפואה
  Optical Methods of Medical Diagnosis 
0553-5548-01
הנדסה/תואר שני - הנדסה ביו-רפואית
א' 1900 - 1600 ב' 118 ולפסון הנדסה שיעור פרופ גנות ישראל
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 

אוניברסיטת ת