חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ט
עדכון אחרון:
 19.05.2019
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

תכנון מערכות ביו-רפואיות
  Design of Biomedical Instrumentation 
0553-5532-01
הנדסה/תואר שני - הנדסה ביו-רפואית
ב' 1900 - 1600 ה' 438 ולפסון הנדסה שיעור פרופ גנות ישראל
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 

אוניברסיטת ת