חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ט
עדכון אחרון:
 19.05.2019
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

מיקרוסקופיה אופטית מתקדמת ושימושיה בביורפואה
  Advanced Optical Microscopy and Its Applications in Biomedic 
0553-5510-01
הנדסה/תואר שני - הנדסה ביו-רפואית
ב' 1800 - 1500 ב' שיעור פרופ שקד נתן צבי
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 

אוניברסיטת ת