חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ט
עדכון אחרון:
 19.05.2019
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

עקרונות ויישומים של תאי גזע לשימושים רפואיים
  Principles and Practices of Stem Cells for Clinical Implications 
0553-5370-01
הנדסה/תואר שני - הנדסה ביו-רפואית
א' 1900 - 1600 ב' 103 הנדסת תוכנה שיעור ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמם
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 

אוניברסיטת ת