חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ט
עדכון אחרון:
 19.05.2019
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

התקנים ביו-רפואיים משחררי תרופות
  Drug-Eluting Biomedical Devices 
0553-5332-01
הנדסה/תואר שני - הנדסה ביו-רפואית
ב' 1900 - 1600 ב' 120 ולפסון הנדסה שיעור פרופ זילברמן מיטל
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 

אוניברסיטת ת