חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ט
עדכון אחרון:
 19.05.2019
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

מערכות ביולוגיות מלאכותיות
  Biomimetic Systems 
0553-5155-01
הנדסה/תואר שני - הנדסה ביו-רפואית
ב' 1900 - 1600 ג' 315 בנין רב תחומי שיעור ד"ר מעוז בן מאיר
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 

אוניברסיטת ת