חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ט
עדכון אחרון:
 19.05.2019
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

כתיבה מדעית באנגלית
  Scientific Writing in English 
0510-7003-01
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
א' 1600 - 1400 ד' 008 הנדסת תוכנה שיעור גב' ברוידו מוניקה
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
כתיבה מדעית באנגלית
  Scientific Writing in English 
0510-7003-02
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
א' הדרכה אי גב' ברוידו מוניקה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
כתיבה מדעית באנגלית
  Scientific Writing in English 
0510-7003-03
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
ב' 1800 - 1600 ד' 010 הנדסת תוכנה שיעור גב' ברוידו מוניקה
  דרישות קדם   Moodle   רשימת התפוצה  
 
כתיבה מדעית באנגלית
  Scientific Writing in English 
0510-7003-04
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
ב' הדרכה אי גב' ברוידו מוניקה
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 

אוניברסיטת ת