שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

מבוא למדע והנדסה של חומרים - מעבדה
  Introduction to Materials Science and Engineering-Laboratory 
0581-1132-01
הנדסה/מדע והנדסת חומרים
ב' 1030 - 0800 ד' 266 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ אליעז נעם
פרופ גולדפרב אילן
ד"ר ישמח אריאל
פרופ כהן עמית
מר סבטליצקי דוד
ד"ר רוזן בריאן
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבוא למדע והנדסה של חומרים - מעבדה
  Introduction to Materials Science and Engineering-Laboratory 
0581-1132-02
הנדסה/מדע והנדסת חומרים
ב' 1230 - 1000 ד' 266 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ אליעז נעם
פרופ גולדפרב אילן
ד"ר ישמח אריאל
פרופ כהן עמית
מר סבטליצקי דוד
ד"ר רוזן בריאן
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבוא למדע והנדסה של חומרים - מעבדה
  Introduction to Materials Science and Engineering-Laboratory 
0581-1132-03
הנדסה/מדע והנדסת חומרים
ב' 1530 - 1300 ד' 266 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ אליעז נעם
פרופ גולדפרב אילן
ד"ר ישמח אריאל
פרופ כהן עמית
מר סבטליצקי דוד
ד"ר רוזן בריאן
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבוא למדע והנדסה של חומרים - מעבדה
  Introduction to Materials Science and Engineering-Laboratory 
0581-1132-04
הנדסה/מדע והנדסת חומרים
ב' 1730 - 1500 ד' 266 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ אליעז נעם
פרופ גולדפרב אילן
ד"ר ישמח אריאל
פרופ כהן עמית
מר סבטליצקי דוד
ד"ר רוזן בריאן
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה