חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 20.03.2019

 
מבוא למדע והנדסה של חומרים 
Introduction to Materials Science and Materials Science and Engineering 
0581-1111-01
הנדסה
ב' 1100 - 0800 ג' 134 ולפסון הנדסה שיעור ד"ר לכמן-סנש נעה
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא למדע והנדסה של חומרים 
Introduction to Materials Science and Materials Science and Engineering 
0581-1111-02
הנדסה
ב' 1400 - 1300 ד' 118 ולפסון הנדסה תרגיל גב' מלכי מעיין
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא למדע והנדסה של חומרים 
Introduction to Materials Science and Materials Science and Engineering 
0581-1111-03
הנדסה
ב' 1800 - 1700 ד' 118 ולפסון הנדסה תרגיל גב' מלכי מעיין
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא למדע והנדסה של חומרים 
Introduction to Materials Science and Materials Science and Engineering 
0581-1111-04
הנדסה
ב' 1900 - 1600 א' 001 ולפסון הנדסה שיעור ד"ר רוזן בריאן
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא למדע והנדסה של חומרים 
Introduction to Materials Science and Materials Science and Engineering 
0581-1111-05
הנדסה
ב' 1400 - 1300 ה' 207 הנדסה כתות ח תרגיל גב' דהן מורן
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא למדע והנדסה של חומרים 
Introduction to Materials Science and Materials Science and Engineering 
0581-1111-06
הנדסה
ב' 1500 - 1400 ד' 108 ולפסון הנדסה תרגיל גב' מלכי מעיין
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא למדע והנדסה של חומרים 
Introduction to Materials Science and Materials Science and Engineering 
0581-1111-07
הנדסה
ב' 1800 - 1700 ד' 106 הנדסת תוכנה תרגיל גב' דהן מורן
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 

אוניברסיטת ת