שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 22.10.2017
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

התקני מצב מוצק
  Solid State Devices 
0512-4704-01
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1800 - 1600 ב' 102 הנדסה כתות ח שיעור ות ד"ר אלנבוגן טל
ב' 1600 - 1400 ד' 103 הנדסה כתות ח שיעור ות
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה