חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 20.03.2019

 
פרוייקט שלב ב' 
Project b 
0512-4000-01
הנדסה
א' 1200 - 1000 ד' פרוייקט ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פרוייקט שלב ב' 
Project b 
0512-4000-02
הנדסה
ב' 1500 - 1300 ד' פרוייקט ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
מר רייך רועי
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 

אוניברסיטת ת