שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 22.01.2018
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

אותות אקראיים ורעש
  Random Signals and Noise 
0512-3632-01
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1500 - 1200 א' 001 ולפסון הנדסה שיעור פרופ פדר מאיר
ד"ר תמו יצחק
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אותות אקראיים ורעש
  Random Signals and Noise 
0512-3632-02
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1500 - 1300 ב' 120 ולפסון הנדסה תרגיל גב' אורן מור
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אותות אקראיים ורעש
  Random Signals and Noise 
0512-3632-03
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1600 - 1400 ד' 406 ולפסון הנדסה תרגיל מר ערו מוחמד
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אותות אקראיים ורעש
  Random Signals and Noise 
0512-3632-04
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1200 - 1000 ב' 106 הנדסת תוכנה תרגיל מר ברג תומר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אותות אקראיים ורעש
  Random Signals and Noise 
0512-3632-05
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1600 - 1300 ב' 020 אודיטו.הנדסה שיעור פרופ פדר מאיר
ד"ר תמו יצחק
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אותות אקראיים ורעש
  Random Signals and Noise 
0512-3632-06
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1400 - 1200 ד' 104 הנדסת תוכנה תרגיל מר שיוביץ שחר
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
אותות אקראיים ורעש
  Random Signals and Noise 
0512-3632-07
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1200 - 1000 ד' 207 הנדסה כתות ח תרגיל מר ערו מוחמד
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אותות אקראיים ורעש
  Random Signals and Noise 
0512-3632-08
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1600 - 1300 א' 020 אודיטו.הנדסה שיעור ד"ר תמו יצחק
ב' 1600 - 1300 א' שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אותות אקראיים ורעש
  Random Signals and Noise 
0512-3632-09
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1400 - 1200 ה' 134 ולפסון הנדסה תרגיל מר ברג תומר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אותות אקראיים ורעש
  Random Signals and Noise 
0512-3632-10
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1000 - 0800 ג' 120 ולפסון הנדסה תרגיל מר שיוביץ שחר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה