שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

אלקטרוניקה - מעבדה (3)
  Electronics - Laboratory (3) 
0512-3593-01
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1200 - 0800 ד' 306 ולפסון הנדסה מעבדה ד"ר עמרני עופר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אלקטרוניקה - מעבדה (3)
  Electronics - Laboratory (3) 
0512-3593-02
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1200 - 0800 ב' 306 ולפסון הנדסה מעבדה ד"ר עמרני עופר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אלקטרוניקה - מעבדה (3)
  Electronics - Laboratory (3) 
0512-3593-03
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 2000 - 1600 ד' 306 ולפסון הנדסה מעבדה ד"ר עמרני עופר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אלקטרוניקה - מעבדה (3)
  Electronics - Laboratory (3) 
0512-3593-05
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1200 - 0800 ה' 306 ולפסון הנדסה מעבדה ד"ר עמרני עופר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אלקטרוניקה - מעבדה (3)
  Electronics - Laboratory (3) 
0512-3593-06
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1200 - 0800 א' 306 ולפסון הנדסה מעבדה ד"ר עמרני עופר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אלקטרוניקה - מעבדה (3)
  Electronics - Laboratory (3) 
0512-3593-07
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
קיץ 1300 - 0900 ג' 306 ולפסון הנדסה מעבדה ד"ר עמרני עופר
קיץ 1300 - 0900 ד' 306 ולפסון הנדסה מעבדה
  דרישות קדם   Moodle   רשימת התפוצה