שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

אלקטרוניקה - מעבדה (1)
  Electronics - Laboratory (1) 
0512-3591-01
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1600 - 1200 ג' 306 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ אריה עדי
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אלקטרוניקה - מעבדה (1)
  Electronics - Laboratory (1) 
0512-3591-02
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1200 - 0800 ג' 306 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ אריה עדי
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אלקטרוניקה - מעבדה (1)
  Electronics - Laboratory (1) 
0512-3591-03
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1600 - 1200 ב' 306 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ אריה עדי
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אלקטרוניקה - מעבדה (1)
  Electronics - Laboratory (1) 
0512-3591-04
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1600 - 1200 ה' 306 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ אריה עדי
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אלקטרוניקה - מעבדה (1)
  Electronics - Laboratory (1) 
0512-3591-05
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1600 - 1200 א' 306 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ סוחר ערן
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
אלקטרוניקה - מעבדה (1)
  Electronics - Laboratory (1) 
0512-3591-06
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1200 - 0800 ב' 306 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ סוחר ערן
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אלקטרוניקה - מעבדה (1)
  Electronics - Laboratory (1) 
0512-3591-07
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 2000 - 1600 ב' 306 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ סוחר ערן
  דרישות קדם   רשימת התפוצה