שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

מבוא לתורת הבקרה
  Introduction to Control Theory 
0512-3543-01
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1200 - 1000 ד' 001 ולפסון הנדסה שיעור פרופ וויס ג'ורג'
פרופ מרגליות מיכאל
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא לתורת הבקרה
  Introduction to Control Theory 
0512-3543-02
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1600 - 1500 א' 205 הנדסה כתות ח תרגיל מר נניקשוילי יצחק
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא לתורת הבקרה
  Introduction to Control Theory 
0512-3543-03
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1200 - 1100 א' 130 ולפסון הנדסה תרגיל מר נניקשוילי יצחק
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא לתורת הבקרה
  Introduction to Control Theory 
0512-3543-04
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1100 - 0900 א' 103 הנדסה כתות ח שיעור פרופ וויס ג'ורג'
פרופ מרגליות מיכאל
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא לתורת הבקרה
  Introduction to Control Theory 
0512-3543-05
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1500 - 1400 א' 207 הנדסה כתות ח תרגיל מר נניקשוילי יצחק
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא לתורת הבקרה
  Introduction to Control Theory 
0512-3543-06
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1300 - 1200 ב' 103 הנדסה כתות ח תרגיל מר נניקשוילי יצחק
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא לתורת הבקרה
  Introduction to Control Theory 
0512-3543-07
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1500 - 1300 ד' 001 ולפסון הנדסה שיעור פרופ וויס ג'ורג'
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבוא לתורת הבקרה
  Introduction to Control Theory 
0512-3543-08
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1600 - 1500 ה' 103 הנדסה כתות ח תרגיל מר אשל עמית
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא לתורת הבקרה
  Introduction to Control Theory 
0512-3543-09
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1500 - 1400 ה' 206 הנדסה כתות ח תרגיל מר אשל עמית
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה