שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

תמסורת גלים ומערכות מפולגות
  Wave Transmission and Distributed Systems 
0512-3526-01
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1600 - 1300 ג' 103 הנדסה כתות ח שיעור פרופ אלנבוגן טל
פרופ שויער יעקב
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תמסורת גלים ומערכות מפולגות
  Wave Transmission and Distributed Systems 
0512-3526-02
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1800 - 1700 ג' 206 הנדסה כתות ח תרגיל גב' בן חיים דניאל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תמסורת גלים ומערכות מפולגות
  Wave Transmission and Distributed Systems 
0512-3526-03
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1700 - 1600 ג' 206 הנדסה כתות ח תרגיל גב' בן חיים דניאל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תמסורת גלים ומערכות מפולגות
  Wave Transmission and Distributed Systems 
0512-3526-04
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1700 - 1400 ד' 101 הנדסה כתות ח שיעור פרופ אלנבוגן טל
פרופ שויער יעקב
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תמסורת גלים ומערכות מפולגות
  Wave Transmission and Distributed Systems 
0512-3526-05
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1800 - 1700 ד' 205 הנדסה כתות ח תרגיל מר טובי רם
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תמסורת גלים ומערכות מפולגות
  Wave Transmission and Distributed Systems 
0512-3526-06
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1900 - 1800 ד' 205 הנדסה כתות ח תרגיל מר טובי רם
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תמסורת גלים ומערכות מפולגות
  Wave Transmission and Distributed Systems 
0512-3526-07
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1600 - 1300 ב' 130 ולפסון הנדסה שיעור פרופ הימן אהוד
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תמסורת גלים ומערכות מפולגות
  Wave Transmission and Distributed Systems 
0512-3526-08
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1700 - 1600 ד' 103 הנדסת תוכנה תרגיל מר טובי רם
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה