שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 22.10.2017
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
  Digital Electronic Circuits 
0512-3514-01
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1200 - 0900 ד' 020 אודיטו.הנדסה שיעור מר אוסטרומצקי יונתן
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
  Digital Electronic Circuits 
0512-3514-02
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1500 - 1400 ב' 130 ולפסון הנדסה תרגיל מר פז דניאל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
  Digital Electronic Circuits 
0512-3514-03
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1600 - 1300 ב' 103 הנדסה כתות ח שיעור מר אוסטרומצקי יונתן
ד"ר עמרני עופר
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
  Digital Electronic Circuits 
0512-3514-04
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1300 - 1200 ה' 238 ולפסון הנדסה תרגיל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
  Digital Electronic Circuits 
0512-3514-05
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1100 - 1000 ד' 103 הנדסה כתות ח תרגיל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
  Digital Electronic Circuits 
0512-3514-06
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1600 - 1300 ה' 101 הנדסה כתות ח שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
  Digital Electronic Circuits 
0512-3514-07
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1000 - 0900 א' 238 ולפסון הנדסה תרגיל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
  Digital Electronic Circuits 
0512-3514-08
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1300 - 1200 א' 104 הנדסת תוכנה תרגיל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
  Digital Electronic Circuits 
0512-3514-09
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1600 - 1500 ב' 130 ולפסון הנדסה תרגיל מר פז דניאל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה