שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

מעגלים ומערכות ליניאריות
  Linear Circuits and Systems 
0512-2832-01
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1400 - 1200 ב' 102 הנדסת תוכנה שיעור פרופ אייל אבישי
א' 1500 - 1300 ה' 102 הנדסת תוכנה שיעור
פרופ מסר-ירון חגית
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים ומערכות ליניאריות
  Linear Circuits and Systems 
0512-2832-02
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1700 - 1500 ה' 020 אודיטו.הנדסה תרגיל מר דדוש יוסי
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים ומערכות ליניאריות
  Linear Circuits and Systems 
0512-2832-03
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1500 - 1300 ד' 106 הנדסת תוכנה תרגיל מר רגב אביב
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים ומערכות ליניאריות
  Linear Circuits and Systems 
0512-2832-04
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1000 - 0800 ב' 002 כיתות דן דוד שיעור פרופ אייל אבישי
א' 1300 - 1100 ה' 102 הנדסת תוכנה שיעור
פרופ מסר-ירון חגית
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים ומערכות ליניאריות
  Linear Circuits and Systems 
0512-2832-05
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1600 - 1400 ב' 104 הנדסת תוכנה תרגיל מר ברכה אורי
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים ומערכות ליניאריות
  Linear Circuits and Systems 
0512-2832-06
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1000 - 0800 א' 406 ולפסון הנדסה תרגיל מר נאור איל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים ומערכות ליניאריות
  Linear Circuits and Systems 
0512-2832-07
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1600 - 1400 ה' 118 ולפסון הנדסה תרגיל גב' גת שני
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים ומערכות ליניאריות
  Linear Circuits and Systems 
0512-2832-08
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1200 - 1000 ב' 108 ולפסון הנדסה שיעור פרופ מסר-ירון חגית
ב' 1700 - 1500 ד' 120 ולפסון הנדסה שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים ומערכות ליניאריות
  Linear Circuits and Systems 
0512-2832-09
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1800 - 1600 א' 056 עבודה סוציאלית תרגיל מר דדוש יוסי
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעגלים ומערכות ליניאריות
  Linear Circuits and Systems 
0512-2832-10
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1700 - 1500 ה' 001 הנדסה כתות ח תרגיל מר שמילוביץ נועם
  דרישות קדם   רשימת התפוצה