שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 22.10.2017
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

שדות אלקטרומגנטיים
  Electromagnetic Fields 
0512-2525-01
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1700 - 1400 ב' 103 הנדסת תוכנה שיעור פרופ שטינברג בן-ציון
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
שדות אלקטרומגנטיים
  Electromagnetic Fields 
0512-2525-02
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1400 - 1300 ה' 438 ולפסון הנדסה תרגיל מר האני ברהום
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
שדות אלקטרומגנטיים
  Electromagnetic Fields 
0512-2525-03
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1500 - 1200 ב' 102 הנדסת תוכנה שיעור פרופ שטינברג בן-ציון
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
שדות אלקטרומגנטיים
  Electromagnetic Fields 
0512-2525-04
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1500 - 1400 ה' 102 הנדסת תוכנה תרגיל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
שדות אלקטרומגנטיים
  Electromagnetic Fields 
0512-2525-05
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1400 - 1300 ד' 103 הנדסת תוכנה תרגיל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
שדות אלקטרומגנטיים
  Electromagnetic Fields 
0512-2525-06
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1200 - 0900 ה' 102 הנדסה כתות ח שיעור ד"ר גינזבורג פבל
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
שדות אלקטרומגנטיים
  Electromagnetic Fields 
0512-2525-07
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1300 - 1200 א' 130 ולפסון הנדסה תרגיל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
שדות אלקטרומגנטיים
  Electromagnetic Fields 
0512-2525-08
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1300 - 1200 ג' 102 הנדסה כתות ח תרגיל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה