שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 22.01.2018
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

מבני נתונים ואלגורתמים
  Data Structures and Algorithms 
0512-2510-01
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1200 - 1000 ג' 002 כיתות דן דוד שיעור פרופ גולדרייך רון דנה
ב' 1300 - 1200 ה' 003 כיתות דן דוד שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבני נתונים ואלגורתמים
  Data Structures and Algorithms 
0512-2510-02
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1600 - 1500 ה' 056 עבודה סוציאלית תרגיל גב' דוד לירון
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבני נתונים ואלגורתמים
  Data Structures and Algorithms 
0512-2510-03
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1900 - 1800 ב' תרגיל גב' דוד לירון
ב' 1900 - 1800 ב' 102 הנדסה כתות ח תרגיל גב' עדן טליה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבני נתונים ואלגורתמים
  Data Structures and Algorithms 
0512-2510-04
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1600 - 1400 ב' 101 הנדסה כתות ח שיעור פרופ גולדרייך רון דנה
ב' 1500 - 1400 ד' 103 הנדסה כתות ח שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבני נתונים ואלגורתמים
  Data Structures and Algorithms 
0512-2510-05
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1300 - 1200 א' 106 הנדסת תוכנה תרגיל גב' דוד לירון
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבני נתונים ואלגורתמים
  Data Structures and Algorithms 
0512-2510-06
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1800 - 1700 ה' תרגיל גב' דוד לירון
ב' 1800 - 1700 ה' 238 ולפסון הנדסה תרגיל גב' עדן טליה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבני נתונים ואלגורתמים
  Data Structures and Algorithms 
0512-2510-07
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1300 - 1100 ב' 102 הנדסה כתות ח שיעור גב' דוד לירון
א' 1700 - 1600 ג' 102 הנדסה כתות ח שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבני נתונים ואלגורתמים
  Data Structures and Algorithms 
0512-2510-08
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1000 - 0900 ד' 056 עבודה סוציאלית תרגיל מר נאור איל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבני נתונים ואלגורתמים
  Data Structures and Algorithms 
0512-2510-09
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 0900 - 0800 ד' 056 עבודה סוציאלית תרגיל מר נאור איל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה