שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

התקנים אלקטרוניים
  Electronic Devices 
0512-2508-01
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1100 - 0900 ב' 102 הנדסה כתות ח שיעור ד"ר בן כהן אסיה
א' 1300 - 1100 ג' 134 ולפסון הנדסה שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
התקנים אלקטרוניים
  Electronic Devices 
0512-2508-02
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1300 - 1100 ה' 238 ולפסון הנדסה תרגיל מר ונה דניאל
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
התקנים אלקטרוניים
  Electronic Devices 
0512-2508-03
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1800 - 1600 ב' 102 הנדסת תוכנה שיעור ד"ר נתן אמיר
ב' 1600 - 1400 ד' 020 אודיטו.הנדסה שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
התקנים אלקטרוניים
  Electronic Devices 
0512-2508-04
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1200 - 1000 ה' 134 ולפסון הנדסה תרגיל ד"ר מרחסין איליה
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
התקנים אלקטרוניים
  Electronic Devices 
0512-2508-05
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1900 - 1700 ד' 206 הנדסה כתות ח תרגיל מר ונה דניאל
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
התקנים אלקטרוניים
  Electronic Devices 
0512-2508-06
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1200 - 1000 ב' 003 כיתות דן דוד שיעור ד"ר בן כהן אסיה
ב' 1400 - 1200 ד' 102 הנדסת תוכנה שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
התקנים אלקטרוניים
  Electronic Devices 
0512-2508-07
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1800 - 1600 ה' 238 ולפסון הנדסה תרגיל מר שאבי אורן
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
התקנים אלקטרוניים
  Electronic Devices 
0512-2508-08
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1500 - 1300 ה' 238 ולפסון הנדסה תרגיל ד"ר מרחסין איליה
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה