שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-01
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1000 - 0800 ג' 101 הנדסה כתות ח שיעור מר נתנאלי דביר
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-02
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1700 - 1500 ד' 207 הנדסה כתות ח תרגיל מר אברם אורן
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-03
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1500 - 1300 ד' 207 הנדסה כתות ח תרגיל מר אברם אורן
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-04
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1600 - 1400 ג' 438 ולפסון הנדסה שיעור מר נתנאלי דביר
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-05
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1000 - 0800 ד' 130 ולפסון הנדסה תרגיל מר בוסני נמרוד
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-06
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1600 - 1400 ד' 001 הנדסה כתות ח תרגיל מר בוסני נמרוד
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-07
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1100 - 0900 ד' 102 הנדסה כתות ח שיעור מר נתנאלי דביר
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-08
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1300 - 1100 ה' 104 הנדסת תוכנה תרגיל מר בנק דור
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-09
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1500 - 1300 ה' 207 הנדסה כתות ח תרגיל מר זעירא רון
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-10
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1400 - 1200 א' 006 אוד' מלמד שיעור מר לוין-אפשטיין אוהד
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-11
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1200 - 1000 ג' 118 ולפסון הנדסה תרגיל מר בנק דור
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-12
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1200 - 1000 ג' 238 ולפסון הנדסה תרגיל מר זעירא רון
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-13
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1000 - 0800 א' 102 הנדסה כתות ח שיעור מר לוין-אפשטיין אוהד
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-14
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1500 - 1300 ב' 206 הנדסה כתות ח תרגיל מר משה אשר
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-15
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1500 - 1300 ב' 205 הנדסה כתות ח תרגיל מר פיסטינר אור
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-16
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1200 - 1000 א' 102 הנדסה כתות ח שיעור מר נתנאלי דביר
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-17
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1300 - 1100 ג' 207 הנדסה כתות ח תרגיל מר פיסטינר אור
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-18
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
א' 1300 - 1100 ג' 206 הנדסה כתות ח תרגיל מר משה אשר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-19
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
ב' 1300 - 1100 ג' 102 הנדסה כתות ח שיעור מר נתנאלי דביר
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-20
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
ב' 1000 - 0800 ד' 238 ולפסון הנדסה תרגיל מר בנק דור
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-21
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
ב' 1800 - 1600 ה' 056 עבודה סוציאלית תרגיל מר ליפובצקי איבגני
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות - (פייתון)
  Programming - Python 
0509-1820-22
הנדסה/תואר ראשון - קורסי שירות
ב' 1900 - 1700 ד' 205 הנדסה כתות ח תרגיל מר בנק דור
  דרישות קדם   רשימת התפוצה