שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

מעבדה בסייסמיקה רדודה
  Shallow Seismic Laboratory 
0341-3236-01
מדעים מדויקים/גיאופיזיקה
ב' מעבדה
ב' 1700 - 1400 ד' 205 קפלון מעבדה ד"ר וקסלר נטע
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה