חיפוש חדש 
מידע אישי לתלמיד

שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 20.03.2019

 
מעבדה בסייסמיקה רדודה 
Shallow Seismic Laboratory 
0341-3236-01
מדעים מדויקים
ב' מעבדה
ב' 1700 - 1400 ד' 205 קפלון מעבדה ד"ר וקסלר נטע
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 

אוניברסיטת ת