שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה
  Potential Methods in Geophysics 
0341-2215-01
מדעים מדויקים/גיאופיזיקה
א' 1100 - 1000 ב' 205 קפלון שיעור ות ד"ר אפלבאום לב
א' 1400 - 1200 ג' 105 פיזיקה-שנקר שיעור ות
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה