שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

מכניקת הרצף - זורמים
  Introductory Continuum Mechanics - Fluids 
0341-2009-01
מדעים מדויקים/גיאופיזיקה
א' 1600 - 1400 א' 118 קפלון שיעור ות פרופ חפץ איל
א' 1500 - 1400 ד' 204 כיתות דן דוד שיעור ות
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה