שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

מעבדה בפיזיקה ג- ב'
  Physics Laboratory C 
0321-3809-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 0900 ב' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
ב' 1200 - 0900 ב' מעבדה
ב' 1600 - 1300 ב' מעבדה
ב' 1600 - 1300 ב' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
ב' 1200 - 0900 ד' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
ב' 1200 - 0900 ד' מעבדה
ב' 1600 - 1300 ד' מעבדה
ב' 1600 - 1300 ד' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה