שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

מבוא לחלקיקים וגרעין
  Introduction to Particles and Nuclei 
0321-3804-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 0900 ג' 006 אוד' מלמד שיעור ד"ר ברק לירון
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבוא לחלקיקים וגרעין
  Introduction to Particles and Nuclei 
0321-3804-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1700 - 1600 ה' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל מר קורן גיא
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה