שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 22.10.2017
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

מבוא לחלקיקים וגרעין
  Introduction to Particles and Nuclei 
0321-3804-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1000 - 0900 א' 006 אוד' מלמד שיעור ד"ר ברק לירון
ב' 1200 - 1000 א' 006 אוד' מלמד שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא לחלקיקים וגרעין
  Introduction to Particles and Nuclei 
0321-3804-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1700 - 1600 ה' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל מר קורן גיא
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה