שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

שיטות בפיזיקה עיונית 1
  Methods of Theoretical Physics 1 
0321-2130-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1400 - 1200 ד' 009 אודיטור' לב שיעור פרופ קרלינר מארק
א' 1700 - 1600 ה' 005 דאך שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
שיטות בפיזיקה עיונית 1
  Methods of Theoretical Physics 1 
0321-2130-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1800 - 1700 ה' 111 אורנשטיין תרגיל מר כהן רועי
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
שיטות בפיזיקה עיונית 1
  Methods of Theoretical Physics 1 
0321-2130-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1500 - 1400 ד' 204 פיזיקה-שנקר תרגיל מר כהן רועי
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
שיטות בפיזיקה עיונית 1
  Methods of Theoretical Physics 1 
0321-2130-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 1100 ב' 204 פיזיקה-שנקר תרגיל מר כהן רועי
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה