שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 למסלול משולב
  Introductory Mathematics for Physicists 2 for the Combined 
0321-1840-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1600 - 1400 ב' 009 אודיטור' לב שיעור פרופ ברקנא רנן
ב' 1300 - 1100 ד' 003 כיתות דן דוד שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 למסלול משולב
  Introductory Mathematics for Physicists 2 for the Combined 
0321-1840-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1900 - 1700 ב' 103 אורנשטיין תרגיל מר לוי תום
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה