שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

פיזיקה קלאסית 2
  Classical Physics 2 
0321-1119-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1400 - 1200 ב' 009 אודיטור' לב שיעור ד"ר פומרנץ ישי
ב' 1600 - 1400 ה' 009 אודיטור' לב שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 2
  Classical Physics 2 
0321-1119-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1800 - 1600 ד' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל מר קורנפלד אייל
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 2
  Classical Physics 2 
0321-1119-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 1000 ג' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל מר יפת יהונתן
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 2
  Classical Physics 2 
0321-1119-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 1000 ה' 118 ולפסון הנדסה תרגיל מר יפת יהונתן
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 2
  Classical Physics 2 
0321-1119-90
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' שיעור
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 2
  Classical Physics 2 
0321-1119-91
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' תרגיל
  דרישות קדם   רשימת התפוצה