שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 14.08.2018

פרקים בפיזיקה קלאסית
  Topics in Classical Physics 
0321-1104-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1400 - 1300 ד' 009 אודיטור' לב שיעור פרופ ליפשיץ רון
ב' 1400 - 1200 ה' 009 אודיטור' לב שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
פרקים בפיזיקה קלאסית
  Topics in Classical Physics 
0321-1104-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1500 - 1400 ד' 204 פיזיקה-שנקר תרגיל מר חיימוב אהוד
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פרקים בפיזיקה קלאסית
  Topics in Classical Physics 
0321-1104-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1100 - 1000 ד' 204 פיזיקה-שנקר תרגיל מר חיימוב אהוד
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פרקים בפיזיקה קלאסית
  Topics in Classical Physics 
0321-1104-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1700 - 1600 ב' 102 אורנשטיין תרגיל מר חיימוב אהוד
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פרקים בפיזיקה קלאסית
  Topics in Classical Physics 
0321-1104-90
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' שיעור
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
פרקים בפיזיקה קלאסית
  Topics in Classical Physics 
0321-1104-91
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' תרגיל
  דרישות קדם   רשימת התפוצה