שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
חקר כשל הנדסי 
Engineering Failure Analysis 
0581-5381-01
הנדסה
א' 2000 - 1700 ג' 008 הנדסה כתות ח שיעור ד"ר לוי עופר
  סילבוס