שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
מיקרוסקופית אלקטרונים סורקים (sem) 
Scanning Electron Microscopy 
0581-5332-01
הנדסה
א' 1700 - 1500 ג' 008 הנדסה כתות ח שיעור ד"ר ברקאי סלוצקי זהבה
  סילבוס