שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
מבוא לגלים 
Introduction to Waves 
0581-2191-01
הנדסה
א' 1100 - 0900 ב' 207 הנדסה כתות ח שיעור ד"ר בן כהן אסיה
א' 1000 - 0900 ג' 120 ולפסון הנדסה שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא לגלים 
Introduction to Waves 
0581-2191-02
הנדסה
א' 1600 - 1500 ב' 108 ולפסון הנדסה תרגיל מר אלון תמירון
  סילבוס   רשימת תפוצה