שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה 
Introductory Mathematics 2 for the Materials-Chemistry Program 
0581-1118-01
הנדסה
ב' 1800 - 1600 ג' 102 הנדסה כתות ח שיעור ד"ר קלינברגר יואב
ב' 1400 - 1200 ד' 104 הנדסת תוכנה שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה 
Introductory Mathematics 2 for the Materials-Chemistry Program 
0581-1118-02
הנדסה
ב' 1600 - 1400 ה' 103 הנדסת תוכנה תרגיל מר חיים אליהו
  סילבוס   רשימת תפוצה