שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
מכניקת המוצקים 
Mechanics of Solids 
0555-2407-01
הנדסה
ב' 1500 - 1300 ב' 002 כיתות דן דוד שיעור ד"ר לסמן איילת
ב' 1300 - 1200 ה' 103 הנדסה כתות ח שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מכניקת המוצקים 
Mechanics of Solids 
0555-2407-02
הנדסה
ב' 1500 - 1400 ה' 101 הנדסה כתות ח תרגיל מר סימון עידו
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מכניקת המוצקים 
Mechanics of Solids 
0555-2407-03
הנדסה
ב' 1400 - 1300 ה' 101 הנדסה כתות ח תרגיל מר סימון עידו
  סילבוס   רשימת תפוצה