שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
מעבדה במכניקת המוצקים 
Solid Mechanics Laboratory 
0542-4091-01
הנדסה
א' 1000 - 0800 א' 366 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ חג'-עלי ראמי
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה במכניקת המוצקים 
Solid Mechanics Laboratory 
0542-4091-02
הנדסה
א' 1200 - 1000 א' 366 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ חג'-עלי ראמי
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה במכניקת המוצקים 
Solid Mechanics Laboratory 
0542-4091-03
הנדסה
א' 1400 - 1200 א' 366 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ חג'-עלי ראמי
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה במכניקת המוצקים 
Solid Mechanics Laboratory 
0542-4091-04
הנדסה
א' 1200 - 1000 ד' 366 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ חג'-עלי ראמי
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה במכניקת המוצקים 
Solid Mechanics Laboratory 
0542-4091-05
הנדסה
ב' 1000 - 0800 ב' 366 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ חג'-עלי ראמי
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה במכניקת המוצקים 
Solid Mechanics Laboratory 
0542-4091-06
הנדסה
ב' 1200 - 1000 ב' 366 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ חג'-עלי ראמי
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה במכניקת המוצקים 
Solid Mechanics Laboratory 
0542-4091-07
הנדסה
ב' 1400 - 1200 ב' 366 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ חג'-עלי ראמי
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה במכניקת המוצקים 
Solid Mechanics Laboratory 
0542-4091-08
הנדסה
ב' 1000 - 0800 ה' 366 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ חג'-עלי ראמי
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה במכניקת המוצקים 
Solid Mechanics Laboratory 
0542-4091-09
הנדסה
א' 1400 - 1200 ד' 366 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ חג'-עלי ראמי
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה במכניקת המוצקים 
Solid Mechanics Laboratory 
0542-4091-10
הנדסה
ב' 1200 - 1000 ה' 366 ולפסון הנדסה מעבדה פרופ חג'-עלי ראמי
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה במכניקת המוצקים 
Solid Mechanics Laboratory 
0542-4091-11
הנדסה
ב' מעבדה פרופ חג'-עלי ראמי
ב' 1600 - 1400 ב' 366 ולפסון הנדסה מעבדה
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה