שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה 
Microelectronics 
0512-4700-01
הנדסה
א' 1900 - 1600 ג' 030 בנין הסנאט שיעור פרופ רויזין יעקב
פרופ שחם יוסף יעקוב
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה 
Microelectronics 
0512-4700-02
הנדסה
א' 1600 - 1500 ה' 206 הנדסה כתות ח תרגיל גב' מינץ נופר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה 
Microelectronics 
0512-4700-03
הנדסה
א' 1600 - 1500 א' 206 הנדסה כתות ח תרגיל גב' מינץ נופר
  סילבוס   רשימת תפוצה