שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
התקנים אלקטרוניים 
Electronic Devices 
0512-2508-01
הנדסה
א' 1900 - 1700 ג' 134 ולפסון הנדסה שיעור גב' חקשור קרן
א' 1700 - 1500 ה' 020 אודיטו.הנדסה שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
התקנים אלקטרוניים 
Electronic Devices 
0512-2508-02
הנדסה
א' 1300 - 1100 ה' 101 הנדסה כתות ח תרגיל מר עבד אלהאדי עבד
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
התקנים אלקטרוניים 
Electronic Devices 
0512-2508-03
הנדסה
ב' 1800 - 1600 ב' 001 ולפסון הנדסה שיעור ד"ר נתן אמיר
ב' 1600 - 1400 ד' 001 ולפסון הנדסה שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
התקנים אלקטרוניים 
Electronic Devices 
0512-2508-04
הנדסה
ב' 1200 - 1000 ה' 104 הנדסת תוכנה תרגיל מר כץ נעם
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
התקנים אלקטרוניים 
Electronic Devices 
0512-2508-05
הנדסה
ב' 1000 - 0800 ה' 206 הנדסה כתות ח תרגיל מר סביץ נתנאל חוויאר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
התקנים אלקטרוניים 
Electronic Devices 
0512-2508-06
הנדסה
ב' 1200 - 1000 ב' 001 ולפסון הנדסה שיעור ד"ר בן כהן אסיה
ב' 1400 - 1200 ד' 001 ולפסון הנדסה שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
התקנים אלקטרוניים 
Electronic Devices 
0512-2508-07
הנדסה
ב' 1700 - 1500 ה' 104 הנדסת תוכנה תרגיל גב' מינץ נופר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
התקנים אלקטרוניים 
Electronic Devices 
0512-2508-08
הנדסה
ב' 1700 - 1500 ה' 008 הנדסה כתות ח תרגיל מר מרקוביץ' חן
  סילבוס   רשימת תפוצה