שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים 
Introduction to Electrical Circuits, Systems and Signals 
0512-1205-01
הנדסה
ב' 1500 - 1300 ב' 056 עבודה סוציאלית שיעור ד"ר כץ איל
ב' 1100 - 0900 ג' 103 הנדסה כתות ח שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים 
Introduction to Electrical Circuits, Systems and Signals 
0512-1205-02
הנדסה
ב' 1200 - 1100 ג' 120 ולפסון הנדסה תרגיל גב' גרביץ אסיה
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים 
Introduction to Electrical Circuits, Systems and Signals 
0512-1205-03
הנדסה
ב' 1700 - 1600 ג' 238 ולפסון הנדסה תרגיל מר חצקלביץ רון
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים 
Introduction to Electrical Circuits, Systems and Signals 
0512-1205-04
הנדסה
ב' 1800 - 1600 ב' 102 הנדסת תוכנה שיעור ד"ר כץ איל
ב' 1300 - 1100 ג' 103 הנדסה כתות ח שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים 
Introduction to Electrical Circuits, Systems and Signals 
0512-1205-05
הנדסה
ב' 1700 - 1600 ד' 127 עבודה סוציאלית תרגיל גב' גרביץ אסיה
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים 
Introduction to Electrical Circuits, Systems and Signals 
0512-1205-06
הנדסה
ב' 1800 - 1700 ג' 130 ולפסון הנדסה תרגיל מר חצקלביץ רון
  סילבוס   רשימת תפוצה