שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
אלקטרוניקה בסיסית 
Basic Electronics 
0512-1202-08
הנדסה
ב' 1200 - 0900 ד' 101 הנדסה כתות ח שיעור ד"ר מאיר יהודה
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
אלקטרוניקה בסיסית 
Basic Electronics 
0512-1202-09
הנדסה
ב' 1700 - 1600 ד' 207 הנדסה כתות ח תרגיל מר כץ נעם
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
אלקטרוניקה בסיסית 
Basic Electronics 
0512-1202-10
הנדסה
ב' 1800 - 1700 ד' 207 הנדסה כתות ח תרגיל מר כץ נעם
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
אלקטרוניקה בסיסית 
Basic Electronics 
0512-1202-11
הנדסה
ב' 1200 - 0800 ג' 306 ולפסון הנדסה מעבדה גב' זלצמן נועה
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
אלקטרוניקה בסיסית 
Basic Electronics 
0512-1202-12
הנדסה
ב' 1600 - 1200 ג' 306 ולפסון הנדסה מעבדה גב' זלצמן נועה
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה