שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-01
הנדסה
א' 1800 - 1600 ד' 102 הנדסת תוכנה שיעור פרופ ויידמן לב
א' 1800 - 1600 ה' 009 אודיטור' לב שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-02
הנדסה
א' 1200 - 1000 ד' 207 הנדסה כתות ח תרגיל מר ביאלי שמואל
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-03
הנדסה
א' 1600 - 1400 ה' 103 הנדסה כתות ח תרגיל מר ביאלי שמואל
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-04
הנדסה
א' 1500 - 1300 ב' 056 עבודה סוציאלית שיעור פרופ יצחקי ניסן
א' 1400 - 1200 ג' 006 אוד' מלמד שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-05
הנדסה
א' 2000 - 1800 ד' 103 הנדסה כתות ח תרגיל מר גומל רועי
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-06
הנדסה
א' 1200 - 1000 ד' 112 כיתות דן דוד תרגיל מר גומל רועי
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-07
הנדסה
א' 1800 - 1600 ב' 134 ולפסון הנדסה תרגיל מר ביאלי שמואל
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-10
הנדסה
ב' 1400 - 1200 ג' 002 כיתות דן דוד שיעור פרופ פיסצקי אליעזר
ב' 1100 - 0900 ד' 009 אודיטור' לב שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-11
הנדסה
ב' 1800 - 1600 ה' 438 ולפסון הנדסה תרגיל מר קרן ניב
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-12
הנדסה
ב' 1800 - 1600 א' 056 עבודה סוציאלית תרגיל מר כהן ארז
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-13
הנדסה
ב' 1800 - 1600 א' 001 ולפסון הנדסה שיעור ד"ר פומרנץ ישי
ב' 1400 - 1200 ג' 009 אודיטור' לב שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-14
הנדסה
ב' 1200 - 1000 ה' 206 הנדסה כתות ח תרגיל מר קרן ניב
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-15
הנדסה
ב' 1200 - 1000 ה' 106 הנדסת תוכנה תרגיל מר אריאלי אורי
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-16
הנדסה
ב' 1800 - 1600 א' 104 הנדסת תוכנה תרגיל מר חליפה לוי רז
  סילבוס
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-17
הנדסה
ב' 1700 - 1500 ג' 001 הנדסה כתות ח תרגיל מר כהן ארז
  סילבוס
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-20
הנדסה
קיץ 1330 - 0930 א' 101 הנדסה כתות ח שיעור
קיץ 1330 - 0930 ג' 101 הנדסה כתות ח שיעור
קיץ 1230 - 0930 ה' 101 הנדסה כתות ח שיעור
מר גולקוב רומן
  בחינה   סילבוס
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-21
הנדסה
קיץ 1600 - 1400 א' 101 הנדסה כתות ח תרגיל
קיץ 1600 - 1400 ג' 101 הנדסה כתות ח תרגיל
קיץ 1430 - 1300 ה' 101 הנדסה כתות ח תרגיל
קיץ 1600 - 1400 א' 134 ולפסון הנדסה תרגיל מר גולן אוהד
קיץ 1600 - 1400 ג' 134 ולפסון הנדסה תרגיל
קיץ 1430 - 1300 ה' 134 ולפסון הנדסה תרגיל
  סילבוס
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-22
הנדסה
קיץ 1600 - 1400 א' 238 ולפסון הנדסה תרגיל
קיץ 1600 - 1400 ג' 238 ולפסון הנדסה תרגיל
קיץ 1430 - 1300 ה' 238 ולפסון הנדסה תרגיל
מר דוידי רועי
  סילבוס
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-23
הנדסה
קיץ 1330 - 0930 א' 102 הנדסה כתות ח שיעור
קיץ 1330 - 0930 ג' 102 הנדסה כתות ח שיעור
קיץ 1230 - 0930 ה' 102 הנדסה כתות ח שיעור
ד"ר יוסף יצחק
  בחינה   סילבוס
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-24
הנדסה
קיץ 1600 - 1400 א' 438 ולפסון הנדסה תרגיל
קיץ 1600 - 1400 ג' 438 ולפסון הנדסה תרגיל
קיץ 1430 - 1300 ה' 438 ולפסון הנדסה תרגיל
מר ציבולסקי אריאל
  סילבוס
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-25
הנדסה
קיץ 1600 - 1400 א' 056 עבודה סוציאלית תרגיל
קיץ 1600 - 1400 ג' 056 עבודה סוציאלית תרגיל
קיץ 1430 - 1300 ה' 056 עבודה סוציאלית תרגיל
גב' גרביץ אסיה
  סילבוס
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-26
הנדסה
ב' 1800 - 1600 א' 103 הנדסה כתות ח שיעור ד"ר ברומברג עומר
ב' 1400 - 1200 ג' 006 אוד' מלמד שיעור
  בחינה   סילבוס
 
 
פיזיקה (2) 
Physics (2) 
0509-1829-27
הנדסה
ב' 1800 - 1600 ה' 102 הנדסה כתות ח תרגיל מר כהן ארז
  סילבוס