שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
פיזיקה (1) 
Physics (1) 
0509-1826-01
הנדסה
א' 1200 - 1000 א' 102 הנדסה כתות ח שיעור פרופ ויידמן לב
א' 1200 - 1000 ד' 006 אוד' מלמד שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (1) 
Physics (1) 
0509-1826-02
הנדסה
א' 1200 - 1000 ג' 108 ולפסון הנדסה תרגיל גב' אליאס שרון
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (1) 
Physics (1) 
0509-1826-03
הנדסה
ב' 1200 - 1000 א' 102 הנדסת תוכנה שיעור פרופ נקר אהוד
ב' 1600 - 1400 ד' 009 אודיטור' לב שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (1) 
Physics (1) 
0509-1826-04
הנדסה
ב' 1800 - 1600 ד' 134 ולפסון הנדסה תרגיל מר זיליג הס מאיר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (1) 
Physics (1) 
0509-1826-05
הנדסה
ב' 1800 - 1600 ה' 207 כיתות דן דוד תרגיל מר זיליג הס מאיר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (1) 
Physics (1) 
0509-1826-06
הנדסה
ב' 1200 - 1000 א' 009 אודיטור' לב שיעור פרופ עציון ארז
ב' 1500 - 1300 ה' 020 אודיטו.הנדסה שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (1) 
Physics (1) 
0509-1826-07
הנדסה
ב' 1400 - 1200 א' 406 ולפסון הנדסה תרגיל מר גומל רועי
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (1) 
Physics (1) 
0509-1826-08
הנדסה
ב' 1100 - 0900 ד' 205 הנדסה כתות ח תרגיל מר גומל רועי
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
פיזיקה (1) 
Physics (1) 
0509-1826-09
הנדסה
א' 1000 - 0800 ג' 438 ולפסון הנדסה תרגיל מר גולני גונן
  סילבוס   רשימת תפוצה